ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลธนกาญจน์

ที่อยู่โรงพยาบาล20/20 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
TEL 034-540-601-9
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท