ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลตราด

ที่อยู่โรงพยาบาล108 ถ. สุขุมวิท ตำบล วังกระแจะ อำเภอเมืองตราด ตราด 23000
TEL 039-511-040
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท