ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

ที่อยู่โรงพยาบาล18, 22 ถนนปรมินทรมรรคา ตำบล ท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000
TEL 077-542-555
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด 45900 บาท