ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลยันฮี

ที่อยู่โรงพยาบาล454 ถ. จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
TEL 02-879-0300
ค่าคลอดเอง 34000 บาท
ค่าผ่าคลอด 46000 บาท