ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2

ที่อยู่โรงพยาบาล9 หมู่ 4 ถนนเทอดพระเกียรติ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
TEL 02-883-9922-69
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท