ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ( องค์การมหาชน )

ที่อยู่โรงพยาบาล26/56 ถนนจันทน์ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
TEL 034-419-555
ค่าคลอดเอง 19900 บาท
ค่าผ่าคลอด 34000 บาท