ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลบางไผ่

ที่อยู่โรงพยาบาล62 ถ. เพชรเกษม แขวง ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
TEL 02-457-0086
ค่าคลอดเอง 25000 บาท
ค่าผ่าคลอด 39900 บาท