ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลบางนา 2

ที่อยู่โรงพยาบาล9 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540
TEL 02-740-1800-6
ค่าคลอดเอง 35000 บาท
ค่าผ่าคลอด 50000 บาท