ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง

ที่อยู่โรงพยาบาล68 ซอย เลี่ยงเมือง 4 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
TEL 055-716-100 055-716-705
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด 43900 บาท