ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์

ที่อยู่โรงพยาบาล123 ม.1 ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
TEL 053-719-719
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท