ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์

ที่อยู่โรงพยาบาล21 ถนน นันทาราม ตำบล หายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
TEL 053-270-145-50
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท