ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

ที่อยู่โรงพยาบาล316/1 ถนน เชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
TEL 052-011-999
ค่าคลอดเอง 19000 บาท
ค่าผ่าคลอด 30000 บาท