ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลแพร่ราม

ที่อยู่โรงพยาบาล12 ยันตรกิจโกศล 1 ตำบล ทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000
TEL 054-522-911-3
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด 50000 บาท