ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ

ที่อยู่โรงพยาบาล68/1 ทางคู่ขนาน ถนนบางนา-ตราด ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
TEL 02-316-8345-9
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท