ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี

ที่อยู่โรงพยาบาล98 ถ. พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
TEL 02-529-4533-41
ค่าคลอดเอง 24000 บาท
ค่าผ่าคลอด 38000 บาท