ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์

ที่อยู่โรงพยาบาล111/5 หมู่ที่ 13 ถนน เอเชีย 1 อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
TEL 052-051-800
ค่าคลอดเอง 29000 บาท
ค่าผ่าคลอด 40000 บาท