ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ที่อยู่โรงพยาบาล110 ถนนอินทวโรรส ซอย 2 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
TEL 053-936-150
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท