ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเขลางค์นครราม

ที่อยู่โรงพยาบาล79/12 ถ. พหลโยธิน ตำบล สวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100
TEL 054-019-619
ค่าคลอดเอง 29000 บาท
ค่าผ่าคลอด 42000 บาท