ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ

ที่อยู่โรงพยาบาล98 หมู่ที่ 13 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000
TEL 053-581-998
ค่าคลอดเอง 34500 บาท
ค่าผ่าคลอด 49500 บาท