ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน

ที่อยู่โรงพยาบาล256 หมู่ 2 ตำบล สะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
TEL 053-537-597
ค่าคลอดเอง
ค่าผ่าคลอด