ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลนครปฐม

ที่อยู่โรงพยาบาล196 ถนน เทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
TEL 034-240-000
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท