ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลนครพัฒน์

ที่อยู่โรงพยาบาล2/99 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
TEL 075-305-999
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด 45000 บาท