ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเพชรเวช

ที่อยู่โรงพยาบาล2469 13,15 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง คลองตันเหนือ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
TEL 02-718-1515 02-318-0080-1
ค่าคลอดเอง 35900 บาท
ค่าผ่าคลอด 49900 บาท