ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลระยอง

ที่อยู่โรงพยาบาล333/3 หมู่ 4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 2100
TEL 038-611-104
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท