ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์

ที่อยู่โรงพยาบาล276 ถ. สวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
TEL 056-223-600
ค่าคลอดเอง 22000 บาท
ค่าผ่าคลอด 33000 บาท