ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์

ที่อยู่โรงพยาบาล168/26 หมู่4 ถนนบางนา-ตราด กม.29 ตำบล บางบ่อ อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560
TEL 02-708-7501-20
ค่าคลอดเอง 32000 บาท
ค่าผ่าคลอด 39000 บาท