ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

ที่อยู่โรงพยาบาล888 88 หมู่ที่ 3 ถ. สุขุมวิท ตำบล บ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
TEL 033-038-888
ค่าคลอดเอง 53900 บาท
ค่าผ่าคลอด 60900 บาท