ค่าคลอดบุตร ศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่โรงพยาบาล110/392 ถนนอินทวโรรส ซอย 2 ตำบล สุเทะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
TEL 053-936-900-1
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท