ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลชลบุรี

ที่อยู่โรงพยาบาล69 หมู่ที่ 2 ถ. สุขุมวิท ตำบล บ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
TEL 038-931-000
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท