ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกรุงไทย

ที่อยู่โรงพยาบาล56/96 หมู่ 5 ถนนปากเกร็ด ตำบล​ปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
TEL 02-582-2299
ค่าคลอดเอง 32500 บาท
ค่าผ่าคลอด 44000 บาท